Sūdzības un Ierosinājumi

Tev ir tiesības vērsties Balcia Insurance SE ar priekšlikumiem vai sūdzībām par Balcia Insurance SE sniegtajiem apdrošināšanas produktiem, apkalpošanu vai atlīdzību izmaksām.

Ierosinājumus var iesniegt

Jebkurā Tev ērtā veidā. Balcia Insurance SE, ievērojot godīgu un atklātu attieksmi pret Tevi, sniegs atbildi tādā pašā veidā, kādā tika saņemts priekšlikums, ja vien nebūsi īpaši norādījis, ka nevēlies saņemt atbildi.

Sūdzības var iesniegt:

rakstot uz e-pasta adresi: balcia@balcia.lv vai zvanot pa tālruni 8 2222 (+37120682222) , vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot sūdzību Balcia Insurance SE centrālajā birojā, 63 K. Valdemāra iela Riga, LV-1142, vai jebkurā Balcia Insurance SE filiālē vai pārstāvniecībā, vai nosūtot iesniegumu izmantojot Balcia Insurance SE tīmekļvietni www.balcia.lv.

! Ikvienam ir tiesības Balcia Insurance SE iesniegt sūdzību bez maksas.

Sūdzībā jāiekļauj:

  • vārds, uzvārds (juridiskajai personai - nosaukums);
  • tālruņa numurs;
  • e-pasta adrese vai dzīvesvietas adrese (juridiskajai personai – juridiskā adrese);
  • lietas apstākļi un būtība;
  • vēlamais atbildes sniegšanas veids (ja vēlamais veids nav norādīts, atbilde tiek sniegta tajā pašā veidā, kādā iesniegta sūdzība).

Tev ir tiesības iesniegt sūdzību angļu, latviešu vai tās valsts valodā, kurā Tu saņēmi vai plāno saņemt Balcia Insurance SE piedāvātos apdrošināšanas pakalpojumus.

Atbilde uz Tavu sūdzību tiks sniegta rakstiski, saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 20 dienu laikā no dienas, kad sūdzība tika saņemta Balcia Insurance SE. Atbilde var tikt sniegta arī ilgākā termiņā, ja gadījums ir sarežģīts, un to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti.

Papildu informācija par sūdzību izskatīšanu

Ir pieejama arī Lietuvas, Francijas, Polijas, Vācijas filiāļu tīmekļa lapās.

Balcia Insurance SE | Lietuva

Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius, Lithuania

Company Code 304498010

T: +370 5 200 0630 E: info@balcia.lt

www.balcia.lt

Balcia Insurance SE | Latvija

63 K.Valdemara street Riga, LV-1142, Latvia

T: +371 67 030 500 F: +371 67 030 501 E: balcia@balcia.lv

www.balcia.lv

Balcia Insurance SE | Francija

86 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, France

R.C.S. Nanterre 797 882 016 SIRET 797 882 016 00034

T: +33 (0) 1 75 33 40 89 E: info@balcia.fr

www.balcia.fr

Balcia Insurance SE | Polija

136 Al. Jerozolimskie, 02-305 Warszawa, Poland

NIP 108-001-65-34 REGON 147065333

T: +48 22 270 31 00 E: info@balcia.pl

www.balcia.pl

Balcia Insurance SE | Vācija

Senefelder Str. 17, 63322 Rödermark, Germany

T: +49 (0) 06074 91765 0 F: +49 (0) 06074 91765 01 E: info@balcia.de

www.balcia.de

Ja pēc sūdzības izskatīšanas un atbildes saņemšanas Tu joprojām esi neapmierināts, Tev savu interešu aizsardzības nolūkos ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) vai tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Uzraudzības iestādes

Lietuva

Lietuvas Banka (Lietuvos Bankas): www.lb.lt

Lietuvas Republikas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras): www.cab.lt

Latvija

Finanšu un Kapitāla tirgus komisija (Finanšu un Kapitāla tirgus komisija): www.fktk.lv

Francija

Autorité de Controle Prudentiel et Résolution: acpr.banque-france.fr

Polija

Polijas finanšu uzraudzības iestāde (Komisja Nadzoru Finansowego): www.knf.gov.pl

Vācija

Federālā finanšu uzraudzības iestāde (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht): www.bafin.de